ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

ไอเดียสื่อการสอน ต้นไม้กินแมลง (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำต้นไม้กินแมลง (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) ใส่แมลงที่ตายแล้วลงไป
  2. ขยับคีมเล็กน้อย ดอกจากต้นกินแมลงจะหุบทันที เพื่อกักไม่ให้แมลงบินหนีไป
  3. ลองใช้แต่คีม สังเกตว่าบริเวณไหน ทำให้กลีบใบไม้หรือดอกไม้กินแมลงหุบ

สื่อการสอนง่ายๆ ลองนำไปทดลองเล่นๆนะคะ

คลิปสอนทำการทดลอง

ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) 0
ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) 1
ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) 2
ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) 3
ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) 4