ต่อแกนกระดาษทิชชู สังเกตการเดินทางของดินน้ำมัน

ต่อแกนกระดาษทิชชู สังเกตการเดินทางของดินน้ำมัน

เกมส์เด็กเล่น ต่อท่อแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแกนกระดาษทิชชู รัดติดกันด้วยสก็อตเทป
  2. ทำเป็นทางเดินจากบนลงล่าง
  3. ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลม หย่อนลงไปในแกนกระดาษทิชชู

สังเกตการเคลื่อนที่ของดินน้ำมัน

ต่อแกนกระดาษทิชชู สังเกตการเดินทางของดินน้ำมัน 0
ต่อแกนกระดาษทิชชู สังเกตการเดินทางของดินน้ำมัน 1