ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง

ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง

ตกแต่งบ่อบัว สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระถางใหญ่ๆ ใส่แผ่นสังกะสีลงไป ทำเป็นแผ่นงอๆ ด้านในกระถาง (กันดินออก) ใส่ดินลงไป
  2. จากนั้นใส่น้ำ
  3. ปลูกต้นไม้ ใช้ดินเยอะ ด้านบนแผ่นสังกะสี
  4. ปลูกบัวลงไป บนพื้นที่ด้านนอก ที่เว้นช่วงไว้

ประดับบ้านสวยๆ

ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง 0
ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง 1
ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง 2
ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง 3