ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม...

ตกแต่งกำแพง ด้วยมอสผสมอาหาร

ส่วนผสม

วิธีทำ

  1. ผสมมอส นม น้ำเปล่า น้ำตาล ลงไปในเครื่องปั่น
  2. ปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
  3. นำใส่ขวด ทานั้นนำไปทาบนกำแพง หรือผนัง… รอ….

จะสังเกตเห็นว่า มอสขึ้นตามพื้นที่ที่เราออกแบบไว้

คลิปทำการทดลอง