ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม...

ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม...

ตกแต่งกำแพง ด้วยมอสผสมอาหาร

ส่วนผสม

วิธีทำ

  1. ผสมมอส นม น้ำเปล่า น้ำตาล ลงไปในเครื่องปั่น
  2. ปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
  3. นำใส่ขวด ทานั้นนำไปทาบนกำแพง หรือผนัง… รอ….

จะสังเกตเห็นว่า มอสขึ้นตามพื้นที่ที่เราออกแบบไว้

คลิปทำการทดลอง

ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 0
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 7
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 1
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 4
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 6
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 3
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 2
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 11
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 9
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 5
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 10
ตกแต่งกำแพงบ้าน ด้วยมอสผสมนม... 8