ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ

ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ

ทำการทดลอง ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำน้ำเปล่าผสมสีผสมอาหาร คนให้เข้ากัน
  2. นำดินน้ำมัน ติดลงไปบนจานก้นแบน เสียบไม้ขีดไฟให้เรียบร้อย
  3. เทน้ำลงไปในจาน
  4. จุดไม้ขีดไฟ นำแก้วมาครอบไม้ขีดไฟที่จุดไฟอยู่
  5. จะสังเกตได้ว่า น้ำจะเข้าไปรวมตัวกันอยู่ด้านในแก้ว

เมื่อนำแก้วน้ำออก นำจะไหลกลับมาอยู่ในจานเหมือนเดิม

คลิปทำการทดลอง

ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 0
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 1
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 2
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 3
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 4
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 5
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 6
ดูดน้ำในจาน ใส่แก้ว จากไม้ขีดไฟ 7