ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน)

ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน)

ประดิษฐ์ของเล่น ดาบเลเซอร์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะข้างกระป๋อง ใส่สวิตซ์ลงไป
  2. ติดสายไฟ เชื่อมสวิตซ์ไฟ พร้อมแผงวงจรไฟฟ้า (สังเกตวิธีละเอียด จากคลิปวีดีโอ)
  3. ติดตั้งเสร็จ พันสก็อตเทปด้านนอกกระป๋อง
  4. ติดแหวนคริสตัลด้านบนกระป๋อง

นำไปเล่นสนุกๆ

คลิปสอนทำดาบเลเซอร์

ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 0
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 7
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 1
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 4
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 15
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 13
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 6
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 17
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 3
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 12
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 2
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 11
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 9
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 5
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 14
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 16
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 10
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 18
ดาบเลเซอร์ ทำเอง (มีคลิปสอน) 8