จับคู่ตัวเลข จากกระดาษและไม้หนีบผ้า

จับคู่ตัวเลข จากกระดาษและไม้หนีบผ้า

ไอเดียทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้หนีบผ้ามาเขียนตัวเลข 1–10
  2. ตัดกระดาษ 10 แผ่น เขียนตัวเลข 1–10 ลงไป

วิธีเล่น

  1. นำกระดาษไปวางตามจุดต่างๆ (ไม่เรียงตัวเลข)
  2. จากนั้นให้เด็กถือไม้หนีบผ้า มาหนีบกระดาษที่มีตัวเลขเหมือนกัน

เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักตัวเลขค่ะ

จับคู่ตัวเลข จากกระดาษและไม้หนีบผ้า 0
จับคู่ตัวเลข จากกระดาษและไม้หนีบผ้า 1
จับคู่ตัวเลข จากกระดาษและไม้หนีบผ้า 2