ของเล่น หลากหลายรูปทรง

ของเล่น หลากหลายรูปทรง

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. นำของเล่นขนาดต่างๆกัน เตรียมให้เรียบร้อย
  2. ให้เด็ก เลือกของที่ต้องการ จากนั้น นำไปเล่นต่อเป็นหอคอย ตึกสูงๆ หรือกลิ้งเล่นตามชอบ
ผู้ปกครองควรดูอยู่ห่างๆ อย่าเสนอแนะอะไรลูกมาก ให้เด็กฝึกใช้ความคิดค่ะ
ของเล่น หลากหลายรูปทรง 0