ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา

ของเล่นวิทยาศาสตร์ ทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัด กับลวดสีสวย ดัดโค้งเป็นเกลียว
  2. เจาะรูโฟมบล็อค เสียบ ลูกปัดร้อยลวดลงไป บนโฟม
  3. ทำหลายๆอัน สลับไป-มา

นำไปให้เด็กเล่น สนุกๆ

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 0
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 7
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 1
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 4
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 13
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 6
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 3
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 12
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 2
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 11
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 9
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 5
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 10
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ลูกปัดเดินทางคดไป คดมา 8