ของเล่นวิทยาศาสตร์ สนุกๆ โทรศัพท์มีสาย

ของเล่นวิทยาศาสตร์ สนุกๆ โทรศัพท์มีสาย
ของเล่นวิทยาศาสตร์สนุกๆ โทรศัพท์มีสาย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูแก้วกระดาษ ทั้ง 2 แก้ว
  2. ร้อยเชือกใส่ทั้งสองรู เชื่อมต่อกัน
  3. ผู้กปมด้านในให้แน่น

วิธีเล่น

ดึงเชือกให้ตึง จากนั้น ให้คน 2 คนถือแก้วพลาสติก คนละฝั่ง ฝ่ายหนึ่งพูด ฝ่ายหนึ่งฟัง สลับกัน ลองนำไปเล่นกันนะคะ สนุกๆค่ะ  
ของเล่นวิทยาศาสตร์ สนุกๆ โทรศัพท์มีสาย 0