กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

สื่อการสนุกๆ ตึกทำจากสีเทียน

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. นำกระดาษลังแผ่นเล็กๆ นำมาทำเป็นฐานตึก
  2. ให้จำนวนสีเทียนเท่าๆกัน
  3. นำสีเทียนไปต่อให้สูงที่สุด โดยใช้กาวเชื่อมติดเข้าด้วยกัน
  4. สูงที่สุดชนะ

พยายติดกาวที่กระดาษสีเทียนนะ เพราะเมื่อเล่นเสร็จแล้ว นำมาเปลี่ยนกระดาษที่หุ้มใหม่ได้