กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

สื่อการสนุกๆ ตึกทำจากสีเทียน

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. นำกระดาษลังแผ่นเล็กๆ นำมาทำเป็นฐานตึก
  2. ให้จำนวนสีเทียนเท่าๆกัน
  3. นำสีเทียนไปต่อให้สูงที่สุด โดยใช้กาวเชื่อมติดเข้าด้วยกัน
  4. สูงที่สุดชนะ

พยายติดกาวที่กระดาษสีเทียนนะ เพราะเมื่อเล่นเสร็จแล้ว นำมาเปลี่ยนกระดาษที่หุ้มใหม่ได้

กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 0
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 7
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 1
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 4
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 6
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 3
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 2
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 11
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 9
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 5
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 10
กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน 8