กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษา

กิจกรรมทดลอง แม็กเน็ต สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แจกอุปกรณ์ อย่างละ 2 ชิ้น เหมือนๆกัน
  2. แจกกระดาษแสดงผลการทดลอง (แบบทดลองเสร็จและแบบสุ่ม)

วิธีทำกิจกรรม

  1. เดาจากของที่ให้ ว่าแม่เหล็กจะดูดไหม ทำให้เสร็จ
  2. จากนั้นทำการทดลอง จริงๆ
เปรียบเทียบกัน สนุกๆ แล้วจากนั้นให้สอนว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น