กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ด้วย ทรายภูเขาไฟ

ประโยชน์ของทรายภูเขาไฟ (ซีโอไลท์) ช่วยกำจัดลูกน้ำ ยุ่งลาย

ลองนำไอเดียดีๆแบบนี้ ไปทดลองใช้นะคะ

มีให้อ่านเพิ่มเติมด้วยนะ