การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ

การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ

ทำไม แก้วน้ำ วางบนมีดที่ซ้อนกัน ถึงไม่หล่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดแก้วสามขวด ขนาดเท่ากัน วางเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า
  2. นำมีดสเต็ก สามเล่ม ซ้อนแบบสับหว่างกัน วางบนปากขวดทั้งสาม
  3. วางแก้วน้ำไว้ด้านบน
  4. เทน้ำลงไปในแก้วน้ำ
  5. สังเกตการทดลอง

ลองคิดดูค่ะ ว่าทำไม มีดถึงไม่หล่น และแก้วน้ำถึงไม่แตก

คลิปทำการทดลอง

การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 0
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 1
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 2
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 3
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 4
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 5
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 6
การทดลอง ความสมดุล และแก้วน้ำ 7