การทดลองสนุกๆ เกี่ยวกับน้ำ

ไอเดียสื่อการสอนวิทย์ สนุกๆ

มีสื่อการสอนหลายแบบที่น่าสนุกเกี่ยวกับน้ำ เช่น

มีหลายการทดลอง ลองนำไปทำตามสนุกๆ

คลิปทำการทดลอง