กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts)

กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts)

โรงงานผลิต ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts)

ขั้นตอนการผลิต

รู้ไว้ใช่ว่า ลองไปดูกันค่ะ คลิปแอบดูโรงงานผลิต

กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 0
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 7
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 1
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 4
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 13
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 6
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 3
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 12
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 2
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 11
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 9
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 5
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 10
กว่าจะเป็น ถั่วพิสทาชิโอ(Pistachio Nuts) 8