กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก

กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก

ไอเดียทำสื่อการสอน แบบง่ายๆ แทรกความรู้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่อง ห่อกระดาษหลากสี พร้อมทั้งใส่ซองด้านข้างสำหรับใส่คำตอบ
  2. ตกแต่งกล่องให้สวยงาม

วิธีเล่น

  1. ให้เด็กล้วงของในกล่อง แล้วให้บอกจำนวน
  2. หรือให้วาดรูป ตามของที่ได้
  3. สอนสี หรืออะไรต่างๆแทรกเข้าไป เมื่อทำกิจกรรมนี้กับเด็ก

ลองนำไอเดียสื่อการสอนนี้ ไปใช้กับเด็กๆนะคะ

กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 0
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 7
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 1
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 4
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 6
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 3
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 2
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 11
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 9
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 5
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 10
กล่องคำถาม แทรกความรู้ สำหรับเด็ก 8