กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง

กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง

กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูกระป๋อง พ่นสีสวย
  2. จากนั้นนำกระป๋อง แขวนไม้หลังบ้าน
  3. ใส่ดิน ปลูกดอกไม้

รดน้ำทุกวัน รับรอง สวยสวยค่ะ

กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 0
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 7
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 1
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 4
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 6
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 3
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 12
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 2
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 11
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 9
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 5
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 10
กระถางดอกไม้สีสด ทำจากกระป๋อง 8