ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?

รูป 1 ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?
ไอเดียสื่อการสอนภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • เครื่องปริ้น
  • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไม้หนีบผ้า

วิธีทำ

  1. เลือกรูป พร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ปริ้นลงบนกระดาษ
  2. ทำหลายๆรูป
  3. พร้อมเตรียมไม้หนีบผ้า สำหรับหนีบคำตอบให้เรียบร้อย

วิธีเล่น

  1. เมื่อได้คำศัพท์ที่ปริ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมากองรวมกันให้เป็นระเบียบ พร้อมไม้หนีบผ้า
  2. ให้เด็กเลือกคำขึ้นต้นให้ถูก เมื่อเจอคำที่ถูกแล้ว ให้ใช้ไม้หนีบผ้า หนีบคำตอบที่ถูกต้อง
  3. ถ้าคำไหนไม่ถูก อธิบายให้เด็กเข้าใจด้วยนะคะ
ลองนำไปทำให้เด็กๆเล่นในห้องเรียน หรือเล่นที่บ้านได้นะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?รูป 3 ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?รูป 4 ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?รูป 5 ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน