ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC

รูป 1 ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC

ไอเดียสื่อการสอนภาษาอังกฤษ กับก้อนหิน

อุปกรณ์

  • ก้อนหิน
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • จานสี

วิธีทำ

  1. วาดตัวอักษรลงบนก้อนหิน
  2. ตกแต่งลายให้สวยงาม
  3. ตากให้แห้ง
  4. นำไปใช้เป็นสื่อการสอน

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABCรูป 3 ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABCรูป 4 ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABCรูป 5 ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน