ไอเดียทำ ที่ตักน้ำ จากกล่องนม

รูป 1 ไอเดียทำ ที่ตักน้ำ จากกล่องนม

ไอเดียทำที่ตักน้ำ จากกล่องนม

อุปกรณ์

 • กล่องนม
 • หลอด
 • ดินสอ
 • คัตเตอร์
 • เชือก
 • ฝาขวดเล็กๆ
 • กรรไกร
 • กาว
 • กระดาษลัง
 • ลวด

วิธีทำ

 1. ตัดด้านข้างกล่องนม (สังเกตตามรูป)
 2. ติดหลอด ติดรอกลงไป
 3. เจาะรูฝาขวด ทำเป็นถังน้ำ
 4. ผูกเชือก
 5. ทำลองหมุนเชือก ขึ้นลง

สังเกต วิธีทำจากรูปนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำ ที่ตักน้ำ จากกล่องนม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน