โรงงานผลิต ดินสอสี

รูป 1 โรงงานผลิต ดินสอสี

โรงงานผลิต ดินสอสี

  • เริ่มจากผสมสี
  • เตรียมสี
  • นำสีที่ได้ไปแช่น้ำ หรือนำไปอัดให้เป็นแท่ง
  • จากนั้นนำไปหุ้มด้วยไม้
  • นำไปชุดสีที่ก้นดินสอ
  • นำไปเหลาให้แหลมพร้อมใช้

อ่านแล้วไม่เห็นภาพ ไปดูขั้นตอนการผลิตกันดีกว่า

คลิปสอนทำดินสอสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โรงงานผลิต ดินสอสีรูป 3 โรงงานผลิต ดินสอสีรูป 4 โรงงานผลิต ดินสอสีรูป 5 โรงงานผลิต ดินสอสีรูป 6 โรงงานผลิต ดินสอสีรูป 7 โรงงานผลิต ดินสอสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน