โรงงานทำไม้ขีดไฟ

รูป 1 โรงงานทำไม้ขีดไฟ

โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ

ขั้นตอนการผลิต

  • เตรียมไม้
  • ตัดไม้เป็นซี่ๆ
  • ชุบน้ำยา ติดไฟ ที่ปลายไม้
  • ตัดเป็นท่อนๆ ใส่กล่องที่มีแถบกระดาษสำหรับติดไฟด้านหน้า

อ่านแล้วงงๆ ไปดูขั้นตอนรายละเอียด ใน คลิปวีดีโอ ทำไม้ขีดไฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โรงงานทำไม้ขีดไฟรูป 3 โรงงานทำไม้ขีดไฟรูป 4 โรงงานทำไม้ขีดไฟรูป 5 โรงงานทำไม้ขีดไฟรูป 6 โรงงานทำไม้ขีดไฟรูป 7 โรงงานทำไม้ขีดไฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน