โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช

รูป 1 โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช
โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช

อุปกรณ์

  • กล่องโฟม
  • โฟมพลาสติกแบบนิ่มหลายๆสี
  • กาว
  • หมุด

วิธีทำ

  1. นำกล่องโฟม ตกแต่งติดด้านใน ทำเป็นสีที่ต้องการ หรือสีอ่อนคล้ายเซลล์พืช
  2. ตัดโฟม ตกแต่งประดับเป็นโมเดลเซลล์พืข
  3. เขียนชื่อบอกรูปร่าง หรือชิ้นส่วนที่ต้องการสื่อสารว่าคือชนิดใด
ตกแต่งให้คล้ายๆกับโครงสร้างเซลล์พืชให้มากที่สุด
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืชรูป 3 โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน