โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

รูป 1 โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

กิจกรรม ทดลองสนุกๆ

อุปกรณ์

  • ขวดน้ำ
  • ลูกโป่ง
  • น้ำเย็น
  • น้ำร้อน
  • ชามน้ำแข็ง

วิธีทดลอง

  1. นำน้ำร้อนใส่ลงในขวดพลาสติก ทิ้งไว้สักครู่

  2. จากนั้นเทน้ำออก

  3. ใส่ลูกโป่งลงไปบนปากขวดพลาสติก (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

  4. วางขวดน้ำร้อน ลงในชามน้ำแข็ง (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

เมื่ออากาศร้อน ขวดจะระบายความร้อน ทำให้ลูกโป่งอยู่ด้านนอก และเมื่ออากาศเย็น ลูกโป่งจะถูกดึงเข้ามาในขวด

ลองนำการทดลองที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่งรูป 3 โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่งรูป 4 โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน