แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา

รูป 1 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา

ทำหุ่นยนต์ แปรงสีฟัน

อุปกรณ์

  • แปรงสีฟัน
  • มอเตอร์
  • แบตเตอร์รี่
  • คีมตัด
  • กรรไกร
  • กรรไกร
  • เทปกาว 2 หน้า

วิธีทำ

  1. ตัดด้ามแปรงสีฟันออก
  2. นำมาติดแบตเตอร์รี่ลงไปด้านบน (ติดกับแปรงด้วยเทปกาว 2 หน้า)
  3. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เชื่อมสายไฟให้เรียบร้อย

ลองทำตามไอเดีย ที่นำมาฝากนะคะ

คลิปวีดีโอทำหุ่นยนต์ แปรงสีฟัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมารูป 3 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมารูป 4 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมารูป 5 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมารูป 6 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมารูป 7 แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน