เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร

รูป 1 เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร

เรียนรู้วงจรชีวิต จากห่วงโซ่อาหาร (โปรแกรมออนไลน์)

โปรแกรมออนไลน์ Food Chains

วิธีเล่น

  • เปิดโปรแกรม
  • ถ่ายรูปสัตว์
  • จากนั้นนำสัตว์แต่ละรูปที่อยู่ในกรอบ คลิ๊กลาก มาไว้ตรงตำแหน่ง ผู้ล่า ผู้ถูกล่า ผู้ผลิต ให้ถูกต้อง
  • เมื่อผ่าน ไปเล่น ด่านถัดไป

เมื่อเล่นเสร็จ ให้บอกว่า ได้อะไรบ้าง เช่น บอกได้ว่า ใครโดนกิน ใครถูกกิน…

เปลี่ยนเป็นสัตว์อย่างอื่นได้

ข้อแนะนำ

สามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้ โดยการเปิดโปรแกรมนี้ หรือทำเป็นแผ่นกระดาษ สอนหน้าห้อง แทนได้ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหารรูป 3 เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหารรูป 4 เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน