เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน

รูป 1 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน

อุปกรณ์

 • หนังสือ สุริยะจักรวาล
 • ผ้า
 • ด้าย
 • จักรเย็บผ้า
 • กรรไกร
 • วงเวียน
 • กระดาษ
 • ดินสอ

วิธีทำ

 1. วาดวงกลม ตาม สุริยะจักรวาล ที่มี เป็นดาวต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์… ดาวเคราะห์ต่างๆ
 2. จากนั้น นำไปวางบนผ้า ที่มีสีคล้ายดาวดวงนั้นๆ นำไปวางตามแถบ ที่วาดไว้
 3. ตกแต่ง ติดให้สวยงาม บนหมอน
นำไปใช้ หรือ ทำเป็นสื่อการสอน สวยๆได้ค่ะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอนรูป 3 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอนรูป 4 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอนรูป 5 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอนรูป 6 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอนรูป 7 เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน