เรียนคณิต กับเกมส์ ต่อจิ๊กซอ

รูป 1 เรียนคณิต กับเกมส์ ต่อจิ๊กซอ

เรียนคณิตศาสตร์ กับเกมส์ต่อจิ๊กซอ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ต่อจิ๊กซอ
  2. นำมาตัดเป็นชิ้นๆ

วิธีเล่น

  1. ต่อจิ๊กซอให้ครบ 3 อันเรียงกัน
  2. ทำต่อไปให้เสร็จ

ใครเสร็จก่อน ชนะ หรือ ใครเล่นใช้เวลาน้อยที่สุดชนะ ^^

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เรียนคณิต กับเกมส์ ต่อจิ๊กซอรูป 3 เรียนคณิต กับเกมส์ ต่อจิ๊กซอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน