เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหาร

รูป 1 เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหาร
เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

  • ดอกกุหลาบสีขาว
  • ถุงพลาสติก แบบซิปล็อค
  • คัตเตอร์
  • กล่องพลาสติก

วิธีทำ

  1. แบ่งก้านดอกกุหลาบ เป็น 3 แฉก
  2. จากนั้น ผสมสีผสมอาหาร ลงในถุซิปล็อค 3 ถุง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน
  3. นำถุงทั้ง 3 วางบนกล่องพลาสติกขนาดพอดี นำในถุงไม่หก
  4. นำดอกไม้ที่แยกก้านดอกเสร็จแล้ว จากข้อ 1 นำก้านดอกทั้ง 3 ก้าน ใส่ถุงแต่ละถุง สลับสีกัน
  5. วางทิ้งไว้ประมาน 1–2 วัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ดอกไม้สีรุ้ง ทำเองแบบง่ายๆ ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหารรูป 3 เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหารรูป 4 เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหารรูป 5 เปลี่ยนสีดอกกุหลาบ หลากสี จากสีผสมอาหาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน