เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)

รูป 1 เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)

ไอเดียทำของเล่น

อุปกรณ์

  • กระป๋องพร้อมฝาปิด
  • ที่เจาะรู
  • กระดาษสี
  • ลวดกำมะหยี่

วิธีทำ

  1. เจาะรูฝากระป๋อง ติดกระดาษสีทำเป็นวงกลม รอบๆรูกระป๋อง
  2. ทำหลายๆสี
  3. เสียบลวดกำมะหยี่ลงไปในรู

วิธีเล่น

ให้เด็กใส่สีลวดกำมะหยี่ให้ตรงตามรู ตามสี ที่ทำไว้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)รูป 3 เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)รูป 4 เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน