เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง

รูป 1 เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง

อุปกรณ์

 • ลูกโป่ง
 • หลอดดูดน้ำ
 • สก็อตเทป
 • กรรไกร
 • เชือก

วิธีทำ

 1. นำหลอดดูดน้ำ ร้อยใส่ลงไปบนเชือก
 2. นำเชือกที่มีหลอด แขวนทั้งสองด้าน ยึดติดด้วยเชือก (สังเกตจากรูป)
 3. เป่าลูกโป่ง ติดกับสก็อตเทป
 4. นำสก็อตเทป ไปติดกับหลอดดูดน้ำ
 5. จากนั้นปล่อยลูกโป่ง ลูกโป่งจากเคลื่อนที่ไปด้านหน้า
 6. นำมาเล่นเป็นเกมส์ได้ คือ หลอดใครไปไกลสุด ชนะ
ลองนำไปเล่นกัน สนุกๆ นะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่งรูป 3 เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่งรูป 4 เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน