เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่

รูป 1 เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่
ไอเดียเกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • ปริ้นเตอร์
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ จำนวนตัวแมลงเต่าทอง พร้อมตัวเลข
  2. ตัดกระดาษ
  3. ปิดกระดาษจำนวนตัวเต่าทองอีกด้าน ติดกระดาษด้วยสก็อตเทป (สังเกตจากรูปด้านล่าง ว่าติดแบบไหน)

วิธีเล่น

  1. เลือกคำถามขึ้นมา 1 แผ่น
  2. จากนั้นถามว่า เต่าทองหายไปกี่ตัว จึงจะเท่ากับตัวเลขด้านหน้า
  3. เล่นหลายๆแผ่น
ลองนำไปเล่นสนุกๆนะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่รูป 3 เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่รูป 4 เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่รูป 5 เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน