เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอย

รูป 1 เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอย

เกมส์คณิตศาสตร์ สนุกๆ

อุปกรณ์

  • เปลือกหอย
  • สีเมจิก
  • ถาด

วิธีทำ

  1. เขียนตัวเลข ด้านในเปลือกหอย
  2. คว่ำเปลือกหอยลงบนกระดาษ บนถาดที่เตรียมไว้

วิธีเล่น

เปิดเปลือกหอยทีละคู่ จับคู่ได้ให้หงายเปลือกหอยขึ้น จับเวลาในการเล่น ใครใช้เวลาเล่นน้อยที่สุด ชนะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอยรูป 3 เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอยรูป 4 เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน