สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

รูป 1 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี
ทำการทดลองสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

อุปกรณ์

  • ดอกไม้สีขาว
  • สีผสมอาหาร
  • ขวดน้ำ

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สดหลายๆดอก (ใช้ดอกสีขาว จะสังเกตง่าย)
  2. ผสมสีในขวดน้ำ หลายๆขวด สีต่างกัน
  3. จากนั้นนำดอกไม้ที่เตรียมไว้ เสียบลงไปในขวด ดอกละขวด
  4. ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
  5. จะสังเกตได้ว่าดอกไม้เปลี่ยนสี
เพราะอะไรนะ…  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสีรูป 3 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสีรูป 4 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสีรูป 5 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสีรูป 6 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสีรูป 7 สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน