สังเกตทางเดินมด ในขวดแก้ว

รูป 1 สังเกตทางเดินมด ในขวดแก้ว

สังเกตทางเดินมด ผ่านขวดแก้ว

อุปกรณ์

 • ขวดแก้ว 2 ขวด ขวดใหญ่ 1 ขวด ขวดเล็ก 1 ขวด
 • ทราย
 • น้ำ
 • น้ำตาล

วิธีทำ

 1. ทำความสะอาดขวด
 2. ใส่ขวดเล็ก ลงไปในขวดใหญ่ คว่ำขวดเล็กลง
 3. ใส่ทรายลงไป
 4. ค้นหามด ประมาณ 20 ตัว ไม่ต้องมากกว่า เดี๋ยวมดจะเยอะเกินไป
 5. ใส่ลงไปในขวด
 6. ใส้น้ำผสมน้ำตาล เทลงไปในขวด เล็กน้อย (อาหารมด)
 7. ปิดฝาขวด
 8. ควรเปิดฝาขวด ให้มดได้อากาศ พร้อมอาหาร ที่เราทำให้

สังเกตทางเดินมด

คำเตือน

 1. ควรเลี้ยงมดนอกบ้าน
 2. ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป จะทำให้มดตายได้ (ให้อาหารอาทิตย์ละครั้ง)
 3. วางไว้ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่ร้อนเกินไป
 4. อย่าลืมปล่อยมดออกขวด เมื่อทำการทดลองเสร็จ

ลองทำกันค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สังเกตทางเดินมด ในขวดแก้วรูป 3 สังเกตทางเดินมด ในขวดแก้วรูป 4 สังเกตทางเดินมด ในขวดแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน