สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน

รูป 1 สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน

สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำสี ระหว่างน้ำธรรมดากับน้ำร้อน

อุปกรณ์

  • แก้วน้ำร้อน
  • แก้วน้ำธรรมดา
  • น้ำสี ผสมแบบเข้มข้น

วิธีทำ

  1. ผสมน้ำสี
  2. นำน้ำสีหยดลงไปในน้ำธรรมดา … สังเกตผลการทดลอง
  3. นำน้ำสีหยดลงไปในนำร้อน … สังเกตผลการทดลอง

เปรียบเทียบดูว่าทำไมถึงไม่เหมือนกัน เพราะอะไร

คลิปสื่อการสอน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อนรูป 3 สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อนรูป 4 สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน