สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ

รูป 1 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • คลิปหนีบกระดาษ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ 2 x 8 นิ้ว
  2. จากนั้น ลากเส้นวาดตามรูปด้านล่าง
  3. รอยเส้นประ คือส่วนที่ต้องพับ
  4. เส้นทึบ คือส่วนที่ต้องตัด
  5. พับและตัดตามรูปสอนด้านล่าง
  6. ส่วนปลายที่พับเล็กๆ ติดด้วยตลิปหนีบกระดาษ
นำไปให้เด็กเล่นสนุกๆค่ะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆรูป 3 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆรูป 4 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆรูป 5 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆรูป 6 สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน