สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ

รูป 1 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ

อุปกรณ์

 • โฟม
 • แบตเตอร์รี่
 • สวิตไฟ
 • ถ่าน
 • มอเตอร์
 • ใบพัดเล็กๆ
 • ไม้เสียบลูกชิ้น
 • แผ่น CD เก่าๆ
 • กาวร้อน
 • คัตเตอร์

วิธีทำ

 1. ตัดโฟมเป็นรูปเรือ ติดประกอบเป็นรูปเรือ
 2. ทำใบพัดเรือด้านล่างจากแผ่น CD ติดกับไม้เสียบลูกชิ้น สังเกตจาก คลิปวีดีโอ
 3. นำมอเตอร์ เสียบกับใบพัด ติดท้ายเรือให้เรียบร้อย ติดมอเตอร์
ทำเสร็จ นำไปทดลอง ลอยในน้ำ
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆรูป 3 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆรูป 4 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆรูป 5 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆรูป 6 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆรูป 7 สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน