สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

รูป 1 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
นาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

อุปกรณ์

 • แผ่นไม้วงกลม
 • สีน้ำ สีดำ
 • พู่กัน
 • สีขาว
 • อุปกรณ์นาฬิกา
 • ที่เจาะรู

วิธีทำ

 1. ทาสีดำ รอบๆแผ่นไม้ให้ทั่ว
 2. เจาะรูแผ่นไม้ตรงกลาง
 3. เลือกสูตรคณิตศาสตร์ ที่แก้โจทย์ปัญหาออกมา แล้วได้คำตอบตรงกับตัวเลข บนหน้าปัดนาฬิกา
 4. เขียนลงบนแผ่นให้สวยงาม
 5. ติดอุปกรณ์นาฬิกา
นำไปประดับ ตกแต่งบ้านสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูป 3 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูป 4 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูป 5 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูป 6 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูป 7 สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน