สอนทำควันในขวดแก้ว

รูป 1 สอนทำควันในขวดแก้ว

ทำควันในขวด

อุปกรณ์

  • ขวดแก้วมีฝาปิด
  • น้ำแข็ง
  • สเปรย์ฉีดผม
  • น้ำเดือด(น้ำร้อน)

วิธีทำ

  1. นำน้ำร้อนเทลงไปในขวด ประมาณ 1/3 ของขวด
  2. เอียงขวดให้น้ำร้อนไหล ไปตามขวด
  3. นำฝาขวดใส่น้ำแข็งวางด้านบนขวดน้ำร้อน
  4. จากน้ำนำฝาขวดที่มีน้ำแข็งออก ฉีดสเปรย์เข้าไป
  5. ทิ้งไว้สักครู่ จะสังเกตได้ว่า มีควันลอยอยู่ในอากาศ
  6. เมื่อนำฝาขวดพร้อมน้ำแข็งออก จะมีควันที่อยู่ในขวดลอยออกมานอกขวด

คลิปสอนทำควันในขวด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำควันในขวดแก้วรูป 3 สอนทำควันในขวดแก้วรูป 4 สอนทำควันในขวดแก้วรูป 5 สอนทำควันในขวดแก้วรูป 6 สอนทำควันในขวดแก้วรูป 7 สอนทำควันในขวดแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน