สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

รูป 1 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

สอนคณิต คิดสนุก ต่อรูปร่างจากภาพ

อุปกรณ์

  • รูปทรง
  • รูปภาพ สำเร็จ

วิธีทำ

  1. เตรียมรูปทรงหลายๆแบบ
  2. แจกรูปภาพ
  3. ให้ต่อรูปทรงตามรูปภาพที่แจกให้

สนุกๆ ฝึกสมาธิค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)รูป 3 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)รูป 4 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)รูป 5 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)รูป 6 สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน