รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไร

รูป 1 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไร

วิธีผลิดเงินเหรียญ จากโรงงานทำเหรียญ

อยากรู้ไหม ว่าเงินเหรียญ ทำมาจากอะไร

  • เริ่มจากเก็บเศษโลหะ นำมาอัดเป็นก้อน
  • นำไปหลอมให้ละลาย
  • อัดเป็นแผ่น
  • นำไปปั้ม
  • ใส่ลวดลายลงไป
  • ตรวจสอบขนาดและน้ำหนัก
  • … หลายขั้นตอนค่ะ

หรือ ดูวิธีผลิตเหรียญ จากโรงงานกันค่ะ คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไรรูป 3 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไรรูป 4 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไรรูป 5 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไรรูป 6 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไรรูป 7 รู้ไหมว่า เงินเหรียญ ทำมาจากอะไร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน