รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

รูป 1 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

รังมดใต้ดิน กับ อะลูมิเนียมเหลว

อุปกรณ์

  • รังมด (ควรไปเขี่ยๆ ให้มดออกจากรังให้หมดก่อน)
  • อะลูมิเนียมแข็ง พร้อมถังหลอม
  • ไฟ
  • พลั่ว จอบ

วิธีทำ

  1. ค้นหารังมด
  2. รุงรานรังมด ให้มดย้ายที่อยู่
  3. นำเตาหลอม พร้อมอะลูมิเนียม ใส่ลงไป จุดไฟเผา
  4. นำอะลูมิเนียม เทลงบนรังมด เทไปเรื่อยๆรอจนอะลูมิเนียมลงรูไปไม่ได้อีกให้หยุด
  5. รออะลูมิเนียมแข็งตัว
  6. ขุดรอบๆรังมด

จะเห็นรังมดสวยๆใต้ดิน

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลวรูป 3 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลวรูป 4 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลวรูป 5 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลวรูป 6 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลวรูป 7 รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน