ระบายสีกระดาษ โมบายประดับห้อง

รูป 1 ระบายสีกระดาษ โมบายประดับห้อง

โมบายกระดาษ ระบายสี ประดับห้อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นลายต่างๆ ลงบนกระดาษ
  2. ตัดเป็นตัวๆ
  3. ระบายสี
  4. นำไปติดกับเชือก ทากาวยึดติดให้แน่น

นำไปประดับบ้านค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ระบายสีกระดาษ โมบายประดับห้องรูป 3 ระบายสีกระดาษ โมบายประดับห้องรูป 4 ระบายสีกระดาษ โมบายประดับห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน