ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้า

รูป 1 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้า
ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ

อุปกรณ์

  • ผ้านิ่มๆ
  • กรรไกร
  • วงกลมต้นแบบ ขนาดประมาณ 1 - 2 นิ้ว

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด วงกลมซ้อนกัน สองวง (สังเกตตัวอย่างจากรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้น พับและตัดรูตรงปลาย ทั้งสองด้าน (สังเกตจากรูป)
  3. ตัดประมาณ 18 คู่
  4. นำมาผูกเข้าด้วยกัน
  5. ตัดผ้าขนาดประมาณ 4 1/2 x 16 นิ้ว 2 ผืน ทำเป็นริ้วๆ พันปลายทั้งสองข้างของผ้าพันคอ
นำไปใส่เล่นสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้ารูป 3 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้ารูป 4 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้ารูป 5 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้ารูป 6 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้ารูป 7 ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน