ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้

รูป 1 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้

ปากกาลูกลื่นพัง ซ่อมได้ด้วยไฟแช็ค

อุปกรณ์

  • ปากกาหัวพัง เขียนไม่ติด
  • กระดาษโน๊ต
  • ไฟแช็ค

วิธีทำ

  1. ทดลองเขียนปากกาบนกระดาษ เขียนไม่ติด
  2. ลนปลายปากกาด้วยไฟแช็ค
  3. นำไปเขียนสนุกๆ บนกระดาษ

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปทดลองใช้กับปากกาที่พังนะคะ

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้รูป 3 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้รูป 4 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้รูป 5 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้รูป 6 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้รูป 7 ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน