ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

รูป 1 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

สอนปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

อุปกรณ์

 • เปลือกไข่
 • ถาดไข่
 • ดิน
 • เมล็ดผัก
 • กระบอกฉีดน้ำ
 • ที่เจาะรู

วิธีทำ

 1. แกะไข่ แกะเปลือกด้านบนออก เทไข่ออกจากเปลือก
 2. จากนั้นนำเปลือกไข่ ล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง
 3. เจาะรูก้นไข่
 4. ใส่ดินเพาะชำ
 5. นำเมล็ดผักลงไปปลูกในเปลือกไข่
 6. รดน้ำด้วยกระบอกฉีดน้ำ

นำไปวางที่มีแสงแดดส่งถึง เมื่อต้นกล้าเริ่มโต ย้ายลงไปปลูกในแปลงเพาะชำที่ใหญ่ขึ้น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่รูป 3 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่รูป 4 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่รูป 5 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่รูป 6 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่รูป 7 ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน